A különböző turisztikai pályázatok a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) keretén belül fognak megvalósulni a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban. A teljes indikatív forrásösszege 507 654 837 euró lesz.

Tekintsük át, hogy milyen turizmus fejlesztések várhatóak a 6 éves ciklusban!

A turisztikai pályázatok központjában a környezetvédelem, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása, a kulturális és természeti örökségek védelme és azok hasznosíthatósága fog állni.

A turisztikai pályázatok várható célkitűzései:

  • A jelentős hazai és külföldi természeti és kulturális örökségek védelme, megismertetésük és gazdasági hasznosíthatóságuk figyelembevételével.
  • A vidék kulturális örökségének a megőrzése, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.

A turisztikai bevételek jelentősen hozzá járulnak a hazai GDP-hez és további növekedési lehetőségeket tartogatnak. A kulturális örökségeink fenntartása mindenki felelőssége, de fenntartásuk csak akkor lehetséges, ha ezek bekapcsolódnak a gazdasági versenybe a látogatószám bővülésével, az esetleges hosszabb turisztikai szezon megvalósulásával.

A turisztikai pályázatok fejlesztései a kulturális és természeti örökségek gazdasági fenntarthatóságát kell majd szolgálnia oly módon, hogy ezek a helyek kreatív módon turisztikai attrakcióvá nőjék ki magukat. Ugyanakkor várható, hogy központi elemként fog megjelenni, hogy ezek a beruházások fenntartható turisztikai beruházásként valósuljanak meg.

A várható turisztikai pályázatok így nem tekinthetőek tömegturizmust vonzó fejlesztéseknek, elengedhetetlen lesz a hálózatos építés, fontos, hogy a beruházások egymáshoz kapcsolódva épüljenek meg, támogassák egymást. A turisztikai pályázatok fejlesztéseinek be kell illeszkednie a meghatározásra kerülő külföldi és nemzetközi hálózatokba. Ilyen fejlesztések lehetnek pl.: az EU kastélyait, vizek élővilágát, világörökség részeit, gyógyvizeket bemutató utak.

Természeti örökségünk magyar vonatkozása a nálunk megtalálható gyógyvizek. A gyógyvizek fejlesztésénél fontos lesz, hogy ne csak a gyógyvizek gyógy-szolgáltatásának helyét, hanem annak környezetét fejlesszük, mert csak így válhatnak nemzetközi jelentőségű gyógyhelyé. Fontos, hogy az oda érkező turisták egységes arculati elemekkel találkozzanak pl.: a parkokban, épületek homlokzatain stb. Fontos lesz a környezeti profil a gyógyászathoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.

A turisztikai pályázatok jellemző kedvezményezettei:

  • költségvetési szervek és intézményeik;
  • vállalkozások;
  • egyházi szervezetek;
  • civil szervezetek.