1. Pályázat előkészítési szakasz

Pályázati tanácsadás: Az EU-ba történő csatlakozás óta biztosan Önben is felmerült a kérdés, hogy hogyan tudná kihasználni az ebből származó lehetőségeket. Rengeteg pályázat jelenik meg, azonban megtalálni a megfelelő pályázatot és megfelelően elkészíteni a pályázati anyagot, nagy munkát, szakértelmet, naprakészséget igényel. A Complex Cégcsoport ebben tud a segítségére lenni. Szeretnénk Önt megismerni, ha magányszemély, cég , non-profit szervezet vagy önkormányzat képviselője. Megtaláljuk az adott helyzetnek megfelelő, a fejlődését segíteni tudó pályázatot, megfelelően elkészítjük a pályázati anyagot, segítünk a kivitelezésben, a projekt teljes megvalósításában.

Pályázatfigyelés: Jöjjön el hozzánk, beszéljük át, milyen tervei vannak a jövőt tekintve. Minél jobban megismerjük az elképzeléseit, annál jobban tudni fogjuk, milyen projekt segítené elő az Ön cégének a fejlődését és azt, hogy ahhoz milyen pályázatra van szükség. Ha nincs jelenleg olyan pályázat, ami megfelelő lenne, mi folyamatosan figyelni fogjuk a kiírásokat, értesítjük, ha elképzeléseinek megfelelő kiírás érkezik.

Stratégiai tervezés: A stratégia görög eredetű szó, melynek jelentése a „háború művészete”.  Az üzleti életben a stratégiai terv célja a profitmaximalizálás, ami kulcs ahhoz, hogy a projekt hosszú távon is fenntartható legyen. Meg kell tervezni az erőforrások hatékony felhasználását, reális, megvalósítható célokat kell kitűzni egy pályázat elnyeréséhez.

Projekt tervek készítése: Egy projekt terv során mindig felkeressük az adott terület képviselőit, mindazokat, akiket az adott projekt érinthet.  A stratégia kialakításához felkeressük a közösségből azokat a kulcsembereket, akik az adott közösség életéről sok mindent tudnak, véleményükre sokan adnak vagy figyelnek. Általuk megismerjük a problémákat, igényeket, szükségleteket azért, hogy a megvalósítani kívánt projekt terve a valós problémákra kínáljon megoldást.

Projekt generálás: Mindig az adott földrajzi terület problémáira választ adó, a terület fejlődését segíteni tudó, a pályázó céljaival egyező pályázatokat kutatjuk fel. Ezek közül kiválasztjuk azokat, amelyek megvalósítása leginkább érdemes.

Költség-haszon elemzés: Más néven megvalósíthatósági tanulmánynak is szoktuk nevezni, amely magában foglalja a változás elemzést, pénzügyi elemzést, közgazdaságtani elemzést is. A Complex Cégcsoport által készített költség-haszon elemzések műszakilag mindig alátámasztottak, a becslésekhez tervezők, üzemeltetők segítségét kérjük. Az elemzés célja, hogy egy elnyert pályázat segítségével megvalósuló projekt pénzügyileg működőképes legyen, a szolgáltatás színvonala pedig hosszan fenntarthatóvá váljon. További cél az elemzés során, hogy túltámogatás ne történjen meg, csak a megvalósítandó célhoz szükséges támogatást kapjon a pályázó.

2. Kivitelezési szakasz

Projektterv készítése: A felkutatott adatok és a begyűjtött információk alapján összegezni kezdjük a projekt alaptervét. A projekt előkészítése azon is alapul, hogy mit szeretnénk, ennek függvényében végiggondoljuk azt, hogy milyen célokat akarunk elérni és milyen eszközökkel valósíthatjuk meg. Hiszen a jó projektben épp a célorientáltság a lényeg és a célcsoport ebből fakadó előnyeinek megvilágítása.

Projektvezetés: A megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a jól átgondolt stratégia, így odafigyelünk a gyakorlati megvalósítás alappilléreire is. Ellenőrizzük azt is egyúttal, hogy a költségvetést ne lépjük túl. Figyelembe vesszük a kockázati tényezőket is, és biztosítjuk a helyes, megfelelő munkamegosztást is.

Projekt kontrolling: A projekt kivitelezésébe szakembereket is bevonunk, akik megfelelő szaktudás mellett tanácsadásban is segítségünkre lehetnek a projekt helyes és határidőn belüli megvalósításában. A projektkontrolling tevékenység további célja az is, hogy a kezdetektől a végéig az egész projekt kivitelezésében segítse a projektvezető munkáját.

Pályázat- és támogatásmenedzsment: Feladatunk a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének megvalósítása is, és eme folyamat rendszeres követése.

Pénzügyi-, és szakmai monitoring: A kivitelezés sikeressége az anyagi kereten belül való maradáson és a projekten dolgozó szakemberek, szakértők tudásán alapszik. Ezt rendszeresen és gondosan követjük, ellenőrizzük.

Projekt adminisztráció: A projektek kivitelezésében kulcsfontosságú feladatkör az adminisztráció is. A legalapvetőbb adminisztratív teendőktől kezdve egészen a számlák archiválásáig számos apróságra is oda kell figyelni, sok esetben ide tartozik az útlezárás megszervezése is, a dokumentumok fordítása, összegezése, a levelezések lebonyolítása, archiválása mellett.  Mi ezekre is nagy odafigyelést szánunk, hiszen mindez egyben átláthatóságot és rugalmas munkavégzést is eredményez.

Támogatás lehívás:Minden téren igyekszünk a maximumot nyújtani annak a félnek is, aki a projektet finanszírozza. A támogatáshoz elengedhetetlenek a kérvények, valamint az elszámolással kapcsolatos dokumentációk. Bízza ránk és szakértelmünknek köszönhetően A-tól Z-ig mindent előkészítünk és időben intézkedünk.

Nyilvánosságbiztosítás, projektrendezvények: Cégcsoportunk a projektmenedzsment során vállalja a projekthez kapcsolódó minden nyilvánossággal összefüggő teendő elvégzését. Ide tartozik minden olyan marketing és PR feladat, ami a projekt megvalósításának eredményét megismerteti és megszeretteti a környezettel. Legyen szó PR cikkek megírásáról, sajtómegjelenésről, projekt-honlap üzemeltetéséről, sajtótájékoztatókról vagy reklámfilmek készítéséről, mindezekben helyt tudunk állni. A projekttel kapcsolatos útmutatókat, szórólapokat és reklámfüzeteket is elkészítjük. Fontos szerepe van a projekt rendezvényeknek is, így projektnyitó- és záró rendezvényeket, állófogadásokat is szervezünk.

3. Utógondozás

Pályázati monitoring, utókövetés: Nagy hangsúlyt fektetünk partnereink szempontjainak maradéktalan érvényesülésére, ezért minden általunk menedzselt és lebonyolított pályázatot a teljes fenntartási időszak végéig folyamatosan figyelemmel kísérünk. A munkafolyamat egyik leglényegesebb, és az Európai Unió szolgáltatói szférájában is kifejezetten hangsúlyos elem az utókövetés, így a mi feladatunk is ennek elvégzése.

Pénzügyi elszámolás: Az adminisztráció során összegyűlt kiadások, könyvelések összegzése és ellenőrzése után precíz pénzügyi elszámolást is biztosítunk a megpályázott pénzek felhasználásáról.

Jelentések elkészítése: Folyamatosan figyelemmel kísérünk minden projekttel kapcsolatos tevékenységet, és elkészítjük az időszakra eső kötelező jelentéseket is. Ez mind a megrendelő, mind a támogató számára fontos tájékoztatás az eredményekről.

Projektzárás adminisztrációja: A projektzárás rendszerint a helyszín, vagy helyszínek ellenőrzésével valósul meg, de természetesen ennek adminisztrációs tevékenységét is elvégezzük.

Értékelési szakasz szakértői támogatása: A kiértékelésben a Complex Cégcsoport odafigyel arra is, hogy a szakértők támogatásával az esetleges ellenőrzések rugalmasabbak és gördülékenyebbek, gondoktól mentesek legyenek. Természetesen a szakértői értékelések reálisak.

Fenntartási időszak előkészítése: Tevékenységeink, szolgáltatásaink sora a fenntartási időszak előkészítésével zárul. A pályázónak a Támogatási Szerződés alapján vállalnia kell, hogy a pályázat megvalósítása után, a projekt befejezését követő 3.-5. év végéig (esetenként/támogatásonként változó) fenntartja és üzemelteti.  A fenntartási időszak menedzselése során éves jelentéseket készítünk.