A 2014-2020-ig terjedő költségvetési időszakban 12ezer milliárd forintnál is több pénz érkezik fejlesztésekre az országunkba. A pályázatok 2015-ben az év első öt hónapjában jelenhetnek meg a 10 operatív program keretnében. Ennek oka, hogy az operatív programokat 2014 októberben adták be elbírálásra és 3-4 hónap amíg elfogadják.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs operatív program, azaz a GINOP pályázatok 2015-ben hét fő célkitűzést fogalmaznak meg. Ezek a turisztikai fejlesztések, energetikai beruházások, kis és közép vállalkozások támogatása, informatikai fejlesztések, kutatás és fejlesztések támogatása, munkahely teremtés, pénzügyi eszközök fejlesztése. Csepreghy Nándor jelezte, hogy a pályázatok 2015-ben kizárólag elektronikus formában adhatóak majd be az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a pályázatok megjelenése után 30. naptól.

Aktuális pályázatok megtekinthetőek itt…

Pályázatok 2015-től a Fair pályázatkitöltő informatikai rendszer segítségével lesznek beadhatóak

A pályázatok 2015-től egy un. Fair pályázatkitöltő informatikai rendszer segítségével lesznek beadhatóak, amit az új ciklus legnagyobb fejlesztésének tartanak, hiszen a program összeköttetésben áll a hivatalos adatbázisokkal is, ilyen a cégbíróság, NAV, földhivatal adatbázisai. A Fair pályázatkitöltő informatikai rendszer előnye, hogy az eddigi kb. 600 adat helyett kb. 300 adatot kell megadni, de a fejlesztők azon dolgoznak, hogy ez a szám tovább csökkenjen. Amennyiben a pályázat beadó rendelkezik elektronikus aláírással, akkor a teljes pályázat beadás papírmentesen is beadható lesz.

A pályázatok 2015 nyertesi lehetnek

A Pályázatok 2015-ben jelentős forrásokat fognak tartogatni azon vállalkozások számára, akik új, versenyképes szolgáltatásokat szeretnének létrehozni, a kutatás-fejlesztési területeken pedig azok a vállalkozások számíthatnak jelentős támogatásra, akik a magyar ipar versenyképességét pozitív irányba mozdíthatják.

A mikro, kis és középvállalkozások részére már megjelent 2014-ben egy külpiaci megjelenést segítő, illetve egy termelési kapacitást bővítő pályázat, de az adott szektor számára a pályázatok 2015-ben jelentős fejlesztési lehetőségeket tartogatnak. A külpiacra jutás támogatása elsősorban külföldi kiállításokon való megjelenést, külföldi piackutatást, marketing költségeket, idegen nyelvű weboldal elkészítését támogatja vissza nem térítendő támogatás formájában. A termelési kapacitást segítő pályázat elsősorban a gyártást segítő termelő eszközök beszerzésére és informatikai fejlesztésekre irányul.

Pályázatok 2015 változásai

A 2014-2020-ig terjedő költségvetési időszak támogatásainak felhasználásához megjelent a rendjét szabályozó jogszabály 2014 novemberében. A pályázatok 2015-ben a már fent említett Fair pályázatkitöltő informatikai rendszer segítségével lesznek beadhatóak, amiben függetlenül attól, hogy milyen pénzügyi alap pénzére pályázunk, egyforma az eljárásrend. Ez jelentősen csökkentheti majd egy pályázat beadásának költségeit, hiszen a jogi és műszaki előkészületek többletköltséget jelentettek a vállalkozások számára. A pályázatok 2015-ben további jelentős változást tartogatnak az elszámolási rendszerben. Eddig szükséges volt az önerő a projekt megindításához, az ígéretek szerint 2015-től már elég lesz ha a vállalkozó a projektbe saját önerejét csak később teszi bele. További újítás, hogy a pályázatok 2015-től, beadhatóak standard, kiemelt, területi vagy közösségvezérelt eljárásrenddel.

Egyszerűsített eljárásrend akkor alkalmazható, ha csupán a pályázó jogosultsága, mérlegelést nem igénylő szempontok vizsgálatára kerül sor. Területi kiválasztási rend akkor alkalmazható, ha főváros ,megye vagy megyei jogú város integrált területi programjában megjelenő pályázatokról van szó.

A pályázatok 2015-től tartalmaznak formai értékelést, amiről a beadást követően 10 napon belül értesítik a pályázat benyújtót, hogy megfelelt-e a beadott támogatási kérelem a formai követelményeknek vagy sem. Ha minden megfelelt, csak akkor kezdődhet a tartalmi értékelés. Egyszerűsített eljárásrend választása esetén hiánypótlásra nem kerülhet sor.