A március végén kiadott tájékoztatások alapján úgy néz ki, hogy pályázhatók lesznek a mozgásprogramok, az egészségfejlesztési programok támogatása. Mivel Magyarországon nagyon kevés helyen terjedt el az egészséges életmód rendszeres követése, ez a program igyekszik mindezt megvalósítani. A program közvetlen célja az egészséges életmódot támogató, az életmódot befolyásoló tényezők és a pozitív közösségi minták eredményes elterjesztése. A kiírás keretében cél az is, hogy olyan komplex eszközrendszerű és intézményi egészség-fejlesztési programok valósuljanak meg – általános iskolai tanulók részvételével -, melyek alapjait az életkornak megfelelő testmozgás és életmód programok határozzák meg.

A nyugati országokhoz képest Magyarországon továbbra is kevés a hátrányos helyzetű gyermekek részére kialakított, az egészséges életmódot vagy a testmozgást elősegítő megoldások száma, a pályázatok benyújtása során figyelembe veszik és kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekek bevonását segítő projekteket. A pályázók nevelési-oktatási intézmények lehetnek, de csakis olyanok, amelyek nem államilag fenntartottak. A nem államilag támogatott általános iskolák, az egységes iskolák vagy összetett iskolák is pályázhatnak a közös igazgatású köznevelési intézmények, az általános művelődési központok, valamint az egységes gyógypedagógiai/konduktív pedagógiai módszertani intézmények mellett. Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények által támogatott általános iskolák fejlesztésére az adott felsőoktatási intézmény nyújthatja be a pályázatot. Példaképp: a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolájának fejlesztésére maga a Debreceni Egyetem kell benyújtsa a pályázatot. Mindenképp fontos megjegyezni, hogy pályázni azok pályázhatnak, akik magyar székhellyel rendelkeznek.

A pályázatok benyújtása 2014. április 28. és 2014. május 12 között kell megtörténjen. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. A pályázat keretében igényelhető támogatás összege legalább 4 millió és legfeljebb 45 millió Ft lehet, ez azonban különbözhet az intézmények típusától.

Mint már korábban is említésre került, támogatásra kerülnek a nem mindennapos testmozgással összefüggő egészségfejlesztési programok megvalósítása is; ilyenek például az iskolakert programok, az ivóvíz-fogyasztás népszerűsítését, valamint az egészséges élelmiszerek megismerését célzó programok, de ide tartoznak a helyes test- és szájápolási szokásokat megismertető programok is. Támogatásra kerülhetnek a sérüléseket megelőző programok megvalósítása is, vagy az olyan plakátok, kisfilmek, szórólapok készítése, amik az egészségesebb életmód követésére ösztönzik a tanulókat. Az iskolai testnevelési tanórákon kívüli, mindennapos testmozgással összefüggő programokat is segíteni szeretnék.