A 7 éves ciklus alatt a mezőgazdasági pályázatok költségvetése 373 milliárd euró az EU-ban, ami ugyan 48 milliárd euróval kevesebb az előző költségvetési időszaknál, viszont Magyarország vonatkozásában az előző költségvetési időszakhoz képest 1,9 milliárd euróval több. Ennek megfelelően hazánk összesen 12,3 milliárd eurót fog kapni mezőgazdasági fejlesztésekre.
A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban megjelenő mezőgazdasági pályázatok célja elsősorban a munkahely- és lehetőségteremtés lesz. A vidékfejlesztési program új célkitűzése, hogy a kis-közepes és a családi vállalkozások jussanak több támogatáshoz. További cél, hogy a vidéken elő, mezőgazdaságban dolgozó emberek számára megélhetést nyújtson, a mezőgazdaság biztosítsa a hazai élelmiszer szükségletet, valamint minél több hazai élelmiszer legyen a magyar és a nemzetközi piacok polcain.
A mezőgazdasági pályázatok kerete emelkedni fog állattenyésztés, vetőmagtermesztés, kézimunka igényes növénytermesztés esetében.
A terület alapú támogatás 2020-ig megmarad, 2015-ben hektáronként várhatóan kb. 68e Ft lesz, a tej után 2015-ben 9Ft/kg támogatás várható.
A mezőgazdasági pályázatokon belül megtalálhatóak lesznek a kutatást, fejlesztést, innovációt, tudásátadást, készségek elsajátítását és javítását célzó pályázatok az agráriparban és az élelmiszeriparban egyaránt.
A mezőgazdasági pályázatok célja lesz továbbra is az életminőség javítása, a közösségek erősítése, a szociális helyzetek javítása. Központi elemként jelenik meg a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a környezetkímélő, fenntartható mezőgazdasági gazdálkodás.

A mezőgazdasági pályázatok prioritásai, fejlesztési céljai:

  • versenyképesség javítása a gazdasági szereplők körében, nemzetközi szerepvállalás fokozása
  • a területi különbségek figyelembevételével munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztési, oktatási, társadalmi szakpolitikák által hatékonyság növelése az energia és erőforrás felhasználás területein
  • társadalmi felzárkózás, népesedési kihívások kezelése.

A kiírásra kerülő mezőgazdasági pályázatok központi elemeként meg fog jelenni az EMVA előírásai szerinti képzés, tanácsadás, gyakorlatorientált tudásátadás. Ez az elem szinte minden fejlesztési célba be fog épülni.
A mezőgazdasági pályázatok gazdasági versenyképességi beavatkozásokat is előirányoznak. Ezek közé tartozik az erőforrások megőrzése, vízzel, talajjal, biológiai, genetikai erőforrásokkal való gazdálkodás. A cél, hogy az erőforrások hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, az energiák megújuló képessége biztosított maradjon.
Az agrár ágazat versenyképességének a javítása érdekében a mezőgazdasági pályázatok nagy hangsúlyt fektetnek majd a rövid ellátási láncra, az élelmiszerbiztonságra és az élelmiszer feldolgozásra.
A mezőgazdasági pályázatok tudásátadási, tájékoztatási, szaktanácsadási célokat is kitűznek. A jelen helyzet szerint az agrár dolgozók körében elenyésző a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozó. A versenyképesség javítása érdekében elengedhetetlen a nagy tapasztalattal, kiváló szakmai ismeretekkel rendelkező tanácsadók bevonása. Az ilyen szaktanácsadók segítik majd az agráriparban dolgozókat az általános versenyképesség fenntartásában, teljesítményük javításában. A tudásátadás a célcsoportok igényeihez lesz igazítva.
A hazai mezőgazdaságban jelentős technológiai lemaradás figyelhető meg. Jellemző a tőkehiány, a marketing hiánya, az amortizáció alatti befektetések. A mezőgazdasági pályázatok között várható olyan, aminek a versenyképesség fokozása, életképességének fenntartása lesz a célja korszerű agrár technológiák finanszírozásával, innovatív technológiák bevezetésével. Várható, hogy ezekre a célokra lesznek vissza nem térítendő mezőgazdasági pályázatok, de megmarad a kedvezményes hitel és a kamattámogatás rendszere is.
Várhatóak kertészeti és állattenyésztési mezőgazdasági pályázatok is. A pályázat fő célja várhatóan ezek esetében az innovációs technikai eszközök bevezetése, eszközök beszerzése, illetve korszerűsítése, energiahatékonyságot javító fejlesztések.