complex

About complexadmin

This author has not yet filled in any details.
So far complexadmin has created 27 entries.

85 milliárd pályázati támogatás

Július eleje óta érhető el az a 85 milliárd forintos Európai Uniós pályázati forrás, amely a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára jelenthet fejlődési és előre lépési lehetőséget.
Mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül megjelent pályázatok elsősorban azoknak a cégeknek lehetnek érdekeltek, akik az eszköz-és gépparkjaikat szeretnék modernizálni, illetve a telephelyeket bővíteni. A 85 milliárdból 65 milliárd forint az erre a célra fordítható keret, pályázatonként pedig 50 – 500 millió Ft közé tehető az elnyerhető támogatás összege. Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkárának tájékoztatása alapján az elnyerhető pályázati támogatás mértéke jellemzően 50 százalék lesz, azonban egyes esetekben – érinti ez első sorban a feldolgozó ipar területén pályázó vállalkozásokat – a 70 százalék sem kizárt.
Mikro-, kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
A másik, kisvállalkozások körében nagy népszerűséggel üdvözölt támogatás a vállalkozások piaci elhelyezkedésének javítását és a munkahelyek megőrzését szolgálja. […]

6700 milliárd Ft lehívására nyílt meg a lehetőség

Dr. Vitályos Eszter a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 2014-2020-ig terjedő programozási időszakra vonatkozó10 beadott operatív programból 6-ra jóváhagyását adta az EU.

Az eddig jóváhagyott Rászoruló személyeket támogató operatív programokon túl, az alábbi programok is jóváhagyást nyertek, amit az alábbi összegekkel hagyott jóvá az Európai Bizottság:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, 2733 milliárd Ft
Terület- és településfejlesztési Operatív Program, 1231 milliárd Ft
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, 288 milliárd Ft
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, 1215 milliárd Ft
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, 1200 milliárd Ft

Az államtitkár ismertette, hogy az az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programot, még nem hagyták jóvá, a közigazgatás fejlesztési programmal pedig további tárgyalások folynak Brüsszellel, várhatóan március közepéig.
A Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban Brüsszel már visszajelzett, jelenleg a válaszokat dolgozza fel a minisztérium, még vannak elfogadás alatt álló pontok. Ha minden pont elfogadásra kerül, az a Vidékfejlesztésnek 12 000 milliárd Ft fejlesztési lehetőséget fog biztosítani.
A felelős államtitkár beszélt továbbá a […]

Biztosítékmentesség a pályázatokra 2015 január 1-től

Számos pályázatot elnyert céget érintett nehezen az elmúlt években a biztosíték nyújtási kötelezettség. A korábbi szabályozásnak megfelelően a pályázatot nyert cégeknek ingatlanjelzálogot vagy bankgaranciát kellett nyújtani, a kivitelezési időszakban 100%, a fenntartási időszakban 50% mértékig, a pályázaton elnyert összeg erejéig. Szabálytalanság esetén a biztosítékból fedezte az állam a nyertes pályázó számára kifizetett összeget, így az államot nem érte kár az elszámolásoknál.

A pályázók helyzetét tovább rontotta, hogy szükség volt előfinanszírozásra, aminek a megteremtése sok nehézségbe ütközött. Hiszen a vállalkozások forrásai le voltak kötve bankgarancia vagy ingatlan jelzálog formájában, ami már nem volt bevonható hitelfedezetként az előfinanszírozásra.

A január 1-től életbe lépett szabályozás értelmében biztosíték nyújtása nélkül juthat támogatáshoz az a vállalkozás, akinek nincs köztartozása és legalább egy teljes lezárt üzleti éve van. Az új szabályozás nemcsak a 2014-2020-ig terjedő költségvetési időszak pályázataira vonatkozik, hanem az USZT még futó projektjeire is.

 

Turisztikai Pályázatok

A különböző turisztikai pályázatok a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) keretén belül fognak megvalósulni a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban. A teljes indikatív forrásösszege 507 654 837 euró lesz.

Tekintsük át, hogy milyen turizmus fejlesztések várhatóak a 6 éves ciklusban!

A turisztikai pályázatok központjában a környezetvédelem, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása, a kulturális és természeti örökségek védelme és azok hasznosíthatósága fog állni.
A turisztikai pályázatok várható célkitűzései:

A jelentős hazai és külföldi természeti és kulturális örökségek védelme, megismertetésük és gazdasági hasznosíthatóságuk figyelembevételével.
A vidék kulturális örökségének a megőrzése, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.

A turisztikai bevételek jelentősen hozzá járulnak a hazai GDP-hez és további növekedési lehetőségeket tartogatnak. A kulturális örökségeink fenntartása mindenki felelőssége, de fenntartásuk csak akkor lehetséges, ha ezek bekapcsolódnak a gazdasági versenybe a látogatószám bővülésével, az esetleges hosszabb turisztikai szezon megvalósulásával.

A turisztikai pályázatok fejlesztései a kulturális és természeti örökségek gazdasági fenntarthatóságát kell majd szolgálnia oly módon, hogy ezek a helyek kreatív […]

EU Pályázatok

Magyarország az EU csatlakozással egy nála sokkal erősebb szervezetnek, egy óriási, saját szabályok szerint működő, egységes piacnak lett a teljes jogú tagja, annak a költségcsökkentő és gazdaságot növelő hatásaival együtt. Ezen belül, mint tagállam jogosult lett ez EU tagállamokat megillető jogokra, védelmekre és támogatásokra is, megnyílt a személyek, áruk, tőke és szolgáltatások szabad áramlása. A csatlakozással elérhetővé vált az EU pályázatok rendszere!

Aktuális pályázatok megtekinthetőek itt…

Honnan van pénz az EU pályázatokra?
Az EU pályázatok fő célja a közösségi politikák megvalósítása és az azon belül kitűzött szakmai célok jelentik. Ezen célok megvalósulását a tagországok jövedelmének bizonyos százalékából, vagyis tagállami hozzájárulásokból fedezik. Származik továbbá bevétel az EU-ba az unión kívülről behozott termékekből is importvám formájában, valamint az Uniós elvárásokat nem teljesítő cégeket terhelő büntetésekből, de ide folyik be az unió intézményeiben dolgozók jövedelemadója is. A tagországok a nemzeti jövedelemnek egy csekély részét kb. 0,7%-ot fizetnek az uniós költségvetésbe, ez a hozzájárulás jelenti az […]

Pályázatok 2015

A 2014-2020-ig terjedő költségvetési időszakban 12ezer milliárd forintnál is több pénz érkezik fejlesztésekre az országunkba. A pályázatok 2015-ben az év első öt hónapjában jelenhetnek meg a 10 operatív program keretnében. Ennek oka, hogy az operatív programokat 2014 októberben adták be elbírálásra és 3-4 hónap amíg elfogadják.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs operatív program, azaz a GINOP pályázatok 2015-ben hét fő célkitűzést fogalmaznak meg. Ezek a turisztikai fejlesztések, energetikai beruházások, kis és közép vállalkozások támogatása, informatikai fejlesztések, kutatás és fejlesztések támogatása, munkahely teremtés, pénzügyi eszközök fejlesztése. Csepreghy Nándor jelezte, hogy a pályázatok 2015-ben kizárólag elektronikus formában adhatóak majd be az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a pályázatok megjelenése után 30. naptól.

Aktuális pályázatok megtekinthetőek itt…

Pályázatok 2015-től a Fair pályázatkitöltő informatikai rendszer segítségével lesznek beadhatóak
A pályázatok 2015-től egy un. Fair pályázatkitöltő informatikai rendszer segítségével lesznek beadhatóak, amit az új ciklus legnagyobb fejlesztésének tartanak, hiszen a program összeköttetésben áll a hivatalos adatbázisokkal is, ilyen a cégbíróság, […]

Mezőgazdasági pályázatok

A 7 éves ciklus alatt a mezőgazdasági pályázatok költségvetése 373 milliárd euró az EU-ban, ami ugyan 48 milliárd euróval kevesebb az előző költségvetési időszaknál, viszont Magyarország vonatkozásában az előző költségvetési időszakhoz képest 1,9 milliárd euróval több. Ennek megfelelően hazánk összesen 12,3 milliárd eurót fog kapni mezőgazdasági fejlesztésekre.
A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban megjelenő mezőgazdasági pályázatok célja elsősorban a munkahely- és lehetőségteremtés lesz. A vidékfejlesztési program új célkitűzése, hogy a kis-közepes és a családi vállalkozások jussanak több támogatáshoz. További cél, hogy a vidéken elő, mezőgazdaságban dolgozó emberek számára megélhetést nyújtson, a mezőgazdaság biztosítsa a hazai élelmiszer szükségletet, valamint minél több hazai élelmiszer legyen a magyar és a nemzetközi piacok polcain.
A mezőgazdasági pályázatok kerete emelkedni fog állattenyésztés, vetőmagtermesztés, kézimunka igényes növénytermesztés esetében.
A terület alapú támogatás 2020-ig megmarad, 2015-ben hektáronként várhatóan kb. 68e Ft lesz, a tej után 2015-ben 9Ft/kg támogatás várható.
A mezőgazdasági pályázatokon belül megtalálhatóak lesznek a kutatást, fejlesztést, innovációt, tudásátadást, készségek […]

Legújabb projektünk a Kis-Tisza Ökocentrum

Tekintse meg a projektnyitó rendezvényen készült fotóinkat…
A Kis-Tisza Ökocentrum Tiszalök területén kerül megvalósításra, melynek projektnyitó rendezvénye 2014.11.07-én megtörtént, a teljes kivitelezés várhatóan 2015 júliusában ér majd véget. A beruházás várhatóan legalább hat új munkahelyet jelent majd a város számára. Az elnyert támogatás összege 222.421.853Ft.
Az Ökocentrum elsőszámú célja, hogy rávilágítson a környezeti nevelés fontosságára, illetve, hogy az érintett még kiaknázatlan Tiszalöki morotva megismerhető legyen a nagyközönség számára.
A Tiszalöki Kenyérgyári-holtág természeti adottságainak köszönhetően kiváló célpontja a turisztikai fejlesztéseknek. A holtág és környékének értékét növeli, hogy gazdag és bizonyos esetekben egyedi növény- és állatvilággal rendelkezik. A morotva állatvilága rendkívül változatos, számtalan halfaj, kétéltű, puhatestű, vízimadár, illetve emlős otthona ez a terület, melyeknek egy jelentős része védett, vagy fokozottan védett kategóriába tartozik.
Az Ökocentrum lehetőséget teremt a holtág valamint a környező területek élő flórájának és faunájának széleskörű bemutatására. Emellett jelentős továbbképző, ismeretterjesztő szerepet tölthet be a környezeti nevelési célzatú iskolák, óvodák illetve természetvédelmi szervezetek […]

Elérhetőek a 2014-2020-ig terjedő költségvetési időszak első pályázatai

Egy hónappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso és Orbán Viktor aláírta az EU és Magyarország közötti új partnerségi megállapodást és máris elérhetőek az első pályázatok, Magyarország a 28 tagállam közül a második legtöbb pénzt kapja fejlesztésekre!

Lázár János a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az új pályázatoknak az elsődleges célja a munkahelyteremtés, valamint az export erősítése.

Az előző költségvetési időszakban sok reklamáció érkezett a kiszámíthatatlanság miatt, ezért éves fejlesztési keretek lesznek. A 7 éves pályázati ciklus éves keretekre lesz bontva, az éves kereten belül legfeljebb negyedévente lehet változtatni a kiírásokon.

A Complex Cégcsoport honlapján már elérhetőek az új kiírások, minden pályázónak sok sikert kívánunk az új pályázatokhoz, ha segítségre van szüksége, hívjon minket bizalommal.

2014-2020-ig terjedő költségvetési időszak első pályázatai itt…

Jövőre jelennek meg az újabb uniós pályázati kiírások

A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára Csepreghy Nándor hétfőn, Székesfehérváron arról számolt be, hogy a további európai uniós pályázatok 2015 első hónapjaiban kerülnek kihirdetésre.
Nem szabad azonban azt elfelejteni, hogy napjainkban egy 120 milliárd forintos keretösszeggel bíró, 9 pályázatot felölelő támogatásra nyílik lehetőség.  A pályázati kiírások ezt követően folyamatosan várhatóak, egészen 2015 január-február hónappal bezárólag.
A most megjelenő pályázatok között nagyrészt olyan támogatási formák lesznek újra elérhetőek, amelyek a korábbi években bizonyították, hogy valóban hatékony segítséget nyújtanak. Ez alapján újra pályázhatnak a kis-és középvállalkozási szektor képviselői az eszközbeszerzésekre, támogatást nyerhetnek a 25 évet be nem töltött, szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalók.
Csepreghy Nándor tájékoztatása szerint a következő időszakban 500 – 1000 milliárd forintos támogatást nyerhetnek a pályázók, akik a pályázat megjelenését követően 30 nap múlva elektronikus formában nyújthatják be igényeiket.
A tájékoztatás szerint a magyarországi költségvetéssel összhangban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program (GINOP) keretei között az alábbi területek párhuzamban történő támogatása a […]

AMIT EDDIG TUDNI LEHET A KIÍRÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. Kis- és középvállalkozások ipari kapacitásbővítését támogató pályázat:

8,5 milliárd keretösszeggel meghirdetve (nagyságrendileg 200 nyertes pályázat várható)
(nem Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztésekhez)

Elnyerhető támogatás:   min. 10 – max. 100 millió Ft között igényelhető támogatás
max. 50 %-os támogatási mérték mellett

Kik pályázhatnak:  kis,- és középvállalkozások
Iparág: a támogatást a feldolgozóiparban működő cégek vehetik igénybe

Mire vehető igénybe: új gép, berendezés beszerzése, gyártó kapacitás bővítése, informatika; emellett építés (ez utóbbi nem önállóan, csak géphez kapcsolódva)

(NINCS MÉG KÖZZÉTÉVE A KIÍRÁS, ÍGY A PONTOS KRITÉRIUMOKAT, ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERT MÉG NEM TUDJUK!)
2. Kereskedelemfejlesztés, piaci megjelenés támogatása:

1,5 milliárd keretösszegre meghirdetve

Elnyerhető támogatás:   min. 3 – max. 7,5 millió Ft között igényelhető támogatás
50 %-os támogatási intenzitás (de bizonyos esetekben felmehet 70 %-os támogatási mértékre is)

Kik pályázhatnak: azoknál a vállalkozásoknál, amelyek magas feldolgozottságú, végfogyasztásra szánt termékeket állítanak elő

Mire vehető igénybe:     elsősorban a külföldi vásárokon való megjelenést segíti

3. Fiatalok vállalkozóvá válását segítő program:

4 milliárd keretösszegre meghirdetve
Elnyerhető támogatás: max. 90 %-os támogatási mérték
2 […]

Újabb fejlesztési lehetőségeket kap az ország uniós forrásokból

Október első felében 9 új pályázati lehetőséget ígér a kormány összesen 120 milliárd forintos keretösszeggel. Csepreghy Nándor a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára beszámolója szerint, az alábbi pályázati lehetőségekkel lehet számolni első körben a 2014-2020-ig terjedő költségvetési időszakban:
Fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat:
A GINOP, vagyis a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban keretén belül 4 milliárd forint keretösszeggel indul a pályázat, ami mikro- és kisvállalkozások indításához nyújt majd támogatást.

A támogatott összeg nem visszatérítendő, a nyertes pályázóknak először oktatáson kell részt venniük, ahol vállalkozói ismereteket fognak tanulni, majd üzleti tervet kell készíteni, az elfogadott üzleti terv megvalósításához vehető igénybe a támogatás.

A Fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázatról részleteket még nem tudunk, de az elmúlt években ugyanilyen témájú pályázatokból következtetünk arra, hogy mire lehet majd a támogatást igényelni. Íme az összefoglaló – a teljesség igénye nélkül:

cégalapítás költségei, cégalapítás ügyvédi költségei
eszközbeszerzés
anyagbeszerzés
foglalkoztatás
online megjelenés kialakítása
piacra jutás támogatása (vásárokon, kiállításokon való megjelenés)
marketingeszközök beszerzése
képzések támogatása
tanácsadás támogatása (marketing, […]

2014 – 2020: több, mint 6000 magyar vállalkozás fejlődhet

A 2014 – 2020 közötti időszakban Magyarországon több, mint 6000-re becsülik azoknak a kis-és középvállalkozásoknak a számát, amely az uniós pályázatok segítségével segítséghez juthat.

 Partnerségi megállapodás

Az Európai Unió következő hétéves költségvetési ciklusában az EU és Magyarország között aláírt alapdokumentum. A 2014 tavaszán benyújtott dokumentum tartalmazza Magyarország, mint tagállam fő törekvési és fejlődési céljait az EU2020 (Európa 2020 Stratégia) célkitűzések vonatkozásában. A tartalmilag és formailag is szigorú szabályoknak megfelelő dokumentum az EB által elfogadásra került, ennek megfelelően 2014. szeptember 11-én, Budapesten írták alá.

 Támogatások, pályázatok

A Partnerségi Megállapodásban foglaltak alapján, a magyar kormány célkitűzésiben a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan több, mint 6000 kis-és középvállalkozás előtt nyílik meg a lehetőség uniós támogatás elnyerésére. A különböző egyeztetések még folynak, ám az első pályázatok kiírása hamarosan várható. A lehetőségeket megragadni azonban sok esetben nem egyszerű feladat. A több, mint 34 milliárd eurós támogatási keret hatalmas összegnek hangzik, mindamellett rendkívül fontos, hogy azok a vállalkozások, […]

Augusztus végétől jelenhetnek meg az új gazdaságfejlesztési és innovációs pályázatok

A K&H felméréséből kiderült, hogy a KKV-k fele bizakodik abban és reálisnak tartja, hogy a most következő 2014-2020-as költségvetési ciklusban elnyerjen valamilyen uniós pályázatot.
A kormány közlései alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program első pályázati kiírásai augusztus végére várhatóak, ezeknek a kiírásoknak elsődleges célcsoportja a kkv szektor lesz, az alábbi témakörökben várhatóak az új kiírások:
– piacra jutási pályázatok
– logisztikai beruházások támogatása
– kutatás-fejlesztési projektek támogatása
– technológia-fejlesztés
A K&H által megkérdezett vállalkozások 29%-a nyilatkozott úgy, hogy addig nem fejleszt, nem tervez nagyobb beruházásokat, amíg nem látja az új pályázati lehetőségeket.
Budapest és Pest megyén kívüli régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, már szeptember közepétől be lehet adni az új pályázatokat, pályázni kizárólag mikro, kis-és középvállalatoknak lehet.
A legbizakodóbbak az új pályázatokkal kapcsolatban az építőipar szereplői, hiszen a megkérdezettek 63%-a reálisnak tartja, hogy valamilyen uniós forráshoz jut, a mezőgazdaság szereplőinek is több mint a fele 56%-a, amíg a kereskedelmi és szolgáltatási szektor szereplői kevésbé bizakodóbbak, 49% és […]

Kifizetésre kerülnek a tavalyi méhészeti projekt-támogatások

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) idén tavasszal megkezdte a szükséges új méhészeti eszközök beszerzésére igényelt támogatások kifizetését. Ezek az új eszközök a vándoroltatáshoz, a mézkinyeréshez, valamint a léptároláshoz szükségesek. 2014. április 2-áig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal mintegy 76 méhésznek fizette ki a támogatást, összesen 28,2 millió Ft értékben. A támogatás továbbra is igényelhető egészen 2014. március 14.-ig a MVH-tól, hiszen a méhész-gazdálkodók a 2013/2014. végrehajtási évben beszerzett új eszközeit egy 178,8 millió Ft-os keretből tudják finanszírozni. A támogatást 50%-ban uniós program segíti. A pályázat célja a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelése. Érdemes megérdeklődni a részleteket a benyújtható pályázattal kapcsolatban, és kiaknázni még időben a lehetőségeket.

Várható pályázat az egészséges életmód támogatásához

A március végén kiadott tájékoztatások alapján úgy néz ki, hogy pályázhatók lesznek a mozgásprogramok, az egészségfejlesztési programok támogatása. Mivel Magyarországon nagyon kevés helyen terjedt el az egészséges életmód rendszeres követése, ez a program igyekszik mindezt megvalósítani. A program közvetlen célja az egészséges életmódot támogató, az életmódot befolyásoló tényezők és a pozitív közösségi minták eredményes elterjesztése. A kiírás keretében cél az is, hogy olyan komplex eszközrendszerű és intézményi egészség-fejlesztési programok valósuljanak meg – általános iskolai tanulók részvételével -, melyek alapjait az életkornak megfelelő testmozgás és életmód programok határozzák meg.

A nyugati országokhoz képest Magyarországon továbbra is kevés a hátrányos helyzetű gyermekek részére kialakított, az egészséges életmódot vagy a testmozgást elősegítő megoldások száma, a pályázatok benyújtása során figyelembe veszik és kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekek bevonását segítő projekteket. A pályázók nevelési-oktatási intézmények lehetnek, de csakis olyanok, amelyek nem államilag fenntartottak. A nem […]

Tizenhárom milliárd Ft a munkahelyteremtő pályázatokra

Megvannak a munkahelyteremtő pályázatok nyertesei, hamarosan kifizetésre is kerülnek a támogatások. A mikro-vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásait olyan program segíti, ami mintegy 13 milliárd Ft-al rendelkezik erre a célra. A vissza nem térítendő támogatásból közel 1260 pályázó részesül, többségük hátrányos helyzetű térségekben szeretne tevékenykedni, jelentős számú munkahelyet biztosítva ezzel is a több ezer álláskereső számára. Ez elmaradt, hátrányos helyzetű térségek elszegényedését meg tudják ezzel gátolni, és felemelni a már, fejlettebb régiók szintjére. A statisztikai adatok alapján jelenleg a hátrányos helyzetű térségekben több mint 4600 munkanélküli vár állásra, a nyertes pályázatok támogatása során pedig a vállalkozások mintegy 6541 munkahelyet fognak megteremteni, és egyúttal közel 18000 munkahely megőrzését is szorgalmazzák. A nyertes és az elutasított pályázatok vállalkozóit a munkaügyi központok fogják írásban érdesíteni.

7 pont, aminek szerepelnie kell egy jól megírt pályázatban

A pályázatíráshoz nem ért minden hétköznapi ember, és nem is kell, hiszen a pályázatíró cégek sokkal gyorsabban, operatívabban dolgoznak, ismerik a kulcsfontosságú pontokat, a szaknyelvezetet és tájékozottak az egész projekt levezetésében, adminisztrációjában.  Azonban nem árt, ha mi sem állunk teljesen laikusan a projektíráshoz, vagy tudjuk, hogy melyek azok az alapvető pontok, amik egy pályázat megírásában szerepet kell, hogy kapjanak. Lássunk 7 olyan pontot, ami nélkülözhetetlennek számít:

Készüljünk fel alaposan: egy támogatás megpályázásához elengedhetetlen a dokumentáció, a különféle adatok és információk begyűjtése. Sok esetben sort kell keríteni közvélemény kutatásra, piackutatásra is, arról nem beszélve, hogy sok esetben a földrajzi adottságokat-hátrányokat is fel kell térképezni.
Higgyünk abban, hogy mondanivalónk fontos: tudnunk kell, hogy egy projekt mindig egy célközönséghez szól, de amellett fontos, hogy mi is higgyünk abban, hogy a beruházás számos előnyt kovácsol a közösség számára is és nem csak a mi javunkat szolgálja.
Legyünk tisztában céljainkkal és azok realitásával: kacsalábon forgó palotát hiába […]

Az év második felében várható az uniós pályázatok megjelenése

Az Európai Bizottság diszkriminatív pályázati kiírások miatt szünetelteti az útépítési beruházások kifizetését

Johannes Hahn regionális politikai biztos szóvivője megerősítette a Magyar Nemzet értesülését, ami szerint 2013.december 10.-én az Európai Bizottság felfüggesztette a kifizetéseket számos magyarországi útépítési projekttel kapcsolatban. A felfüggesztés oka, hogy a Bizottság a korábbi könyvvizsgálatoknál szabálytalanságokat tárt fel a pályázati kiírásokkal kapcsolatban.

Az útépítési beruházások pályázatainak a kiírásánál, olyan diszkriminatív pontokat talált a bizottság, amely gyakorlatilag kizár rengeteg magyarországi céget, illetve más Uniós ország cégei sem pályázhattak a kiírás feltételei miatt, ami nem egyezik az Uniós előírásokkal.

A pályázat szerint csak olyan cégek jelentkezhettek a kivitelezésre, amelyeknek a kivitelezés helyétől 50km-es körzetben telephellyel és aszfaltkeverő üzemmel rendelkeztek.

Az érintett beruházások kb. 70 útszakaszt érintenek, a Bizottság 170 milliárd Ft kifizetését függesztette fel, ami a teljes beruházás kb. 25%-a, legalábbis ezt javasolja Brüsszel.
A becslések szerinti 170 milliárd Ft-ot nem elvennék automatikusan, hanem más „tiszta” projektre lehetne az adott összeget felhasználni.

Az állam a döntés után 150 milliárd Ft-tal szállt be az úthálózatok építésébe, hogy […]

2013-ban 1700milliárd Ft pályázati pénzt fizetett ki az NFÜ

Lázár János a miniszterelnökséget vezető államtitkár az évértékelő sajtótájékoztatón, 2013. december 16.-án 1504 milliárd forintnyi kifizetett támogatási összegről számolt be az adott napig, az év végéig 1600 milliárd forintnyi kifizetéssel számolt, amit az eddigi évekre eddig nem jellemző sikerként értékelt.

A sajtótájékoztató hetén azonban megtörtént, amire senki nem számított, rekordösszegű 154 milliárd Ft támogatást fizetett ki az NFÜ egyetlen hét alatt, így a 2013-as évben kiadott támogatások elérték az 1700 milliárd Ft-ot.

Csepreghy Nándor a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a elmondta, hogy ekkora összegű kifizetésre egyetlen hét alatt még nem volt példa, kiváló, hogy a rendszer ekkora kifizetésre is képes egy hét alatt. Nem szabad azonban ezt a hetet etalonnak venni, hiszen ha minden héten ekkora összegű támogatást fizetne ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, akkor 2014 tavaszára elfogynának a pályázati pénzek.

A rekordszintű 154 milliárdos heti kifizetéssel együtt a 2007-2013-ig terjedő ciklusban a kifizetett pályázati támogatások 5100 milliárd Ft fölé emelkedett.

Kalózhajóval élmény a tiszalöki strandolás!

Kalózhajó, 25 állásos yachtkikötő, étterem várja 2014 nyár közepétől a Tiszalöki szabadstrandra kilátogatókat.

540 milliós turisztikai fejlesztés a Tiszalöki Szabadstrandon “Tiszalöki szabad strand és Kalandsziget fejlesztése”

dr. Karakó László a térség egyéni országgyűlési képviselője méltatta a gondosan megtervezett turisztikai attrakciókat és egyben gratulációját fejezte ki Gömze Sándor polgármesternek, illetve a Complex Cégcsoport vezetőjének Dan Tamásnak aki a komplexen kidolgozta és megvalósítja a település egyik különleges élményszigetét.

Dr. Vinnai Győző Sz.-Sz.-B. Megyei Kormánymegbízott boldogan bocsátotta vízre a kalózhajó kicsinyített mását, hiszen már ő is nagyon várja, hogy ez a turistacsalogató beruházás, jövő év nyarán megvalósuljon. – A projekt nemcsak növeli a térség turisztikai értékét, hanem munkahelyeket teremt és a térség szempontjából egy újabb tudatos látványossággal lesz gazdagabb a megyénk. Tiszalökön kilencszáz hétvégi ház van, amelynek a tulajdonosai és az idelátogatók joggal egy nívós szolgáltatást szeretnénk igénybe venni. A 21. században a víz és a Tisza egy igen nagy kincs. Kis lépés az országnak, […]

Kalózhajó is lesz a tiszalöki strandon

Megkezdődik a tiszalöki szabadstrand fejlesztése összesen mintegy 540 millió forintból, európai uniós támogatással. A beruházás nyitórendezvényét csütörtökön tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban.

A projekt keretében a tiszai holtágnál található strandon kalandparkot és hajókikötőt alakítanak ki, a település központjában pedig felépül egy étterem és egy játszóház is.

Az Új Széchényi Terv Észak-alföldi Operatív Programja (ÉAOP) keretében zajló projekthez 378 millió forintos támogatást kapott a strandot üzemeltető Akríbia Union Kft., amely 160 millió forintos önerőt tett hozzá a fejlesztés költségeihez – hangzott el a megnyitón. A beruházás befejezési határideje 2014 augusztusa.

A 75 akadályelemből és egy élethű, kétszáz négyzetméteres kalózhajóból álló kalandpark az év minden napján várja majd az érdeklődőket, ezzel párhuzamosan egy 25 állásos jachtkikötőt is kialakítanak. A szabadstrandnál emellett pénztárak, dolgozói szociális épületek és üzletek kerülnek kiépítésre.

A helyi turisztikai kínálat rövidesen ökocentrummal és tanösvénnyel egészül ki, így a Tiszalökre érkezőket komplex szabadidős szolgáltatás fogadja majd – mondta el Gömze Sándor (Fidesz-KDNP) polgármester […]

Fejlesztik a tiszalöki szabadstrandot

Megkezdődik a tiszalöki szabadstrand fejlesztése összesen mintegy 540 millió forintból, európai uniós támogatással. A beruházás nyitórendezvényét csütörtökön tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban. A projekt keretében a tiszai holtágnál található strandon kalandparkot és hajókikötőt alakítanak ki, a település központjában pedig felépül egy étterem és egy játszóház is.

(forrás: blikk.hu)

Turisztikai fejlesztések Tiszalökön

Megkezdődik a tiszalöki szabadstrand fejlesztése összesen mintegy 540 millió forintból, európai uniós támogatással. A beruházás nyitórendezvényét csütörtökön tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban. A projekt keretében a tiszai holtágnál található strandon kalandparkot és hajókikötőt alakítanak ki, a település központjában pedig felépül egy étterem és egy játszóház is.

Sajtóközlemény

„Tiszalöki szabad strand és Kalandsziget fejlesztése” címmel Projektnyitó rendezvényre 2013.09.12-én, 10 órai kezdettel kerül sor.

A projektet megvalósító Akríbia Union Kft. a fejlesztés eredményeként 16 új munkahelyet teremt a városban

Kalandsziget épül a Tiszalöki szabad strandon, az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0026) keretében az Akríbia Union Kft 378 221 358 Ft támogatást nyert el. A projekt teljes költségvetése 30. % önerővel kiegészítve 540 316 226 Ft.

A fejlesztés keretében egy Kalandsziget és egy szabadstrandfejesztés kerül megvalósításra Tiszalök külterületén. A Kalandsziget szerves része lesz a Kalózhajó akadályokkal és önálló játékokkal. A szabad strandnál pénztárak, dolgozói szociális, és vendég wc-blokk, étterem, játszóház és üzletek kerülnek kiépítésre. A fejlesztés hatására olyan versenyképes, turisztikai szolgáltatás kerül kialakítása, mely kapcsolódik a meglévő attrakciókhoz és szezonon kívüli, illetve rossz/téli időben is igénybe vehető. Kiemelt célcsoportok: 3- 22 év közötti fiatalok-jellemzően oktatási intézményben tanulók, óvodások, 25-45 éves korosztály,gyermekekkel érkező felnőttek, fogyatékos emberek.

A pályázat tervezet befejezése: 2013.08.10.

Projektrendezvény programja:

10:00 […]